ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 
דו"ח אחריות תאגידית משמש כלי עבודה לניהול פעילותה של הפירמה בתחום ושיתוף מחזיקי העניין, בהתבסס על עקרונות הדיווח הגלובליים של ארגון ה GRI.

מהם היתרונות בכתיבת ופרסום דו"ח
 • כלי ניהולי - מה שלא מבוקר, לא מנוהל
  • מאפשר מיפוי כולל של הפעילויות וההשפעות והצבת יעדים לשיפור
  • מאפשר בקרה וניהול סיכונים
 • כלי תדמיתי  
  • מיצוב כחברה אחראית ומקיימת
  • שיפור מוניטין
 • אמצעי לקשר ישיר, שקוף ואמין עם מחזיקי העניין של החברה
לגוד ויז'ן ניסיון רב בכתיבת דו"חות אחריות תאגידית על פי מתודולוגית ה GRI ובביצוע תהליכי דיאלוג מקדים עם מחזיקי עניין לאיתור נושאים מהותיים לדיווח.
כמו כן חברת גוד ויז'ן הינה מחזיקת עניין ארגונית ב GRI 


בחינת נאותות לדו"חות אחריות תאגידית- Assurance - תהליך בקרה על אופן כתיבת הדוח והתוצאה הסופית, אימות המידע המדווח עפ"י העקרונות והתקנים המובילים- GRI ו- AA1000 הענקת ביטחון למחזיקי העניין שהדוח כתוב כהלכה.
דוגמאות לבדיקת נאותות: