ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

ניהול דיאלוג מחזיקי עניין (Stakeholder's Dialogue)
לפי תקן AA1000 של מכון AccountAbility 

 דיאלוג מחזיקי עניין הינו תהליך מובנה ויזום בו מקיימת הפירמה דיאלוג מתמשך עם כלל מחזיקי העניין בה.

מחזיקי העניין
הם : לקוחות, עובדים, ספקים, פירמות שכנות, עמותות, אירגונים, גורמי ממשל ועוד - כל מי שבא במגע עם הפירמה,
משפיע עליה או מושפע ממנה.

האתגרים האירגוניים של ימינו, לצד הצורך להשיג פיתוח בר-קיימא, מגבירים את החשיבות בדיאלוג עם מחזיקי עניין. דבר זה נכון לחברות
מסחריות חדשות אשר נכנסות לשווקים חדשים או ניצבות בפני ציפיות חברתיות משתנות. הדבר נכון לגבי גופים ציבוריים, אירגוני עובדים
ועמותות אזרחיות, המגיעים לקבוצות שונות של הציבור ומפתחים גישות חדשות לשירות וקידום סוגיות ועניינים שונים.
התכתיבים לפיתוח בר קיימא מגבירים את הצורך לקיים דיאלוג עם מחזיקי עניין למען הגשמת יעדים אירגוניים ספציפיים, לצד התמודדות
עם אתגרים חברתיים, סביבתיים וכלכליים רחבים יותר.

הבטחת זכותם של מי שעשויים להשפיע או להיות מושפעים מפעילות האירגון ולהשמיע את עמדתם,  ומנגד, הטלת החובה על האירגון להגיב לסוגיות המעסיקות גורמים אלה - משפרות את ביצועי האירגון.
מחוייבות זו של האירגון מרחיבה את הידע המצוי בידי האירגון, מבססת את הלגיטימציה של האירגון ומאפשרת לו להתמודד טוב יותר עם
הסיכונים מולם עומד. הערכים המתגבשים או זוכים לאישור במהלך הדיאלוג, מחזקים את המוניטין של האירגון ואת שיעור הקומה המוסרי שלו.
לצורך כך, יש להגדיר את הזכויות והחובות הללו ולקבוע אותן בצורת כללים אמינים ואפקטיביים.

על מכון  AccountAbility - Institute of Social and Ethical Accountability
מכון מקצועי בינלאומי מוביל היושב באנגליה. המכון,  אשר חרת על דגלו את קידום נושא האחריותיות למען פיתוח בר-קיימא,
עוסק בפיתוח כלים ותקנים אפקטיביים לאשרור ולניהול של אחריותיות. באמצעות סדרת התקנים AA1000  מציע המכון הכשרה והסמכה מקצועית,
מבצע מחקר מתקדם ומקדם מדיניות ציבורית.
המכון נשען על מודל ממשל חדשני, הכולל מחזיקי עניין מרובים ומאפשר השתתפות ישירה של יחידים ואירגונים המגיעים מן המגזר העסקי,
האזרחי והציבורי במדינות שונות ברחבי העולם.
www.accountability.org.uk

החל מחודש נובמבר 2008 חברת גודויז'ן קיבלה את הזכויות לייעץ לפי התקן הבינלאומי לניהול דיאלוג מחזיקי עניין AA1000
ומציעה שירות זה לקהל לקוחותיה.

לעיון בתקן לניהול דיאלוג מחזיקי עניין מתורגם לעברית

לקריאת המאמר של אבי דנציגר, מנכ"ל רוש ישראל ועברי ורבין, מנכ"ל גודויז'ן בנושא דיאלוג מחזיקי עניין