ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

איכות סביבה

כיצד הפך נושא איכות הסביבה לחלק ממערך התרבות הניהולית והעסקית של ארגונים?

בשנים האחרונות, בד בבד עם עליית המודעות הציבורית העולמית לנושא איכות הסביבה, גברה גם מודעות הפירמות לאחריותן על ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותן הישירה והעקיפה. הבנה זו, בשילוב ההכרה כי טיפול נכון בהשפעותיהן הסביבתיות יניב עבורן גם יתרון עסקי, הובילה לשילוב שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של הפירמה, מתוך רצון לצמצם סיכונים וליצור יחסי אמון עם כלל מחזיקי העניין שלה (עובדים, לקוחות, ספקים, קהילה, ממשל וכו')

כיצד נסייע לארגון בפיתוח והטמעת מדיניות קיימות סביבתית?

  • כתיבת תכנית אחריות חברתית סביבתית
  • בניית תכנית למשרד ירוק ומיחזור, הקטנת צריכת האנרגיה בפעילות המשרד וכיו"ב.
  • תכנון פרויקט דגל קהילתי-סביבתי.
  • פיתוח תכנית שיווקית-סביבתית ותכנון והפקה של ארועים ירוקים.
  • סיוע בבניית מנגנונים וולונטריים לקיזוז פליטת פחמן דו חמצני.
  • יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים ירוקים.
  • ייעוץ סביבתי לגופי השקעות - ניתוח הזדמנויות וסיכונים הנובעים מההשלכות הסביבתיות של הפעילות הכלכלית. בשיתוף חברת GreenEye.
  • כתיבת דו"ח סביבתי למחזיקי עניין.

 

קיימות> Sustainability

תפיסה ניהולית השואפת לייצר את מה שמצוי במחסור, תוך התייחסות למכלול ערכים חברתיים, סביבתיים וכלכליים ותוך מתן מענה לצורכי ההווה מבלי לפגוע בדורות העתיד.

טביעת רגל אקולוגית> Ecological Footprint

מדד המעריך את ההשפעה האנושית על הטבע ומשקף את כמות המשאבים הטבעיים המנוצלים בידי אדם יחיד, ארגון, עיר או מדינה, על מנת להפיק את כל המשאבים הנצרכים ולסלק את הפסולת המיוצרת.

מסחר בפחמן דו חמצני > Carbon Trading

מנגנון להתמודדות עם תופעת התחממות כדור הארץ, על פיו חברות מזהמות "מקזזות" את כמות הפחמן הדו חמצני שפלטו, דרך מיזמים ידידותיים לסביבה.

אישור, אימות> Assurance

תהליך הערכת איכות של דו"ח חברתי סביבתי ואופן קבלת הנתונים המוצגים על פי סטנדרטים מקובלים. תפקיד המבקר הינו להבטיח כי הדיווח אמין.

object width="408" height="362">