ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

תרומה לקהילה

אסטרטגית קהילתית

There is a difference between a good company and a great company. A good company offers excellent oducts and services. A great company also offers great products and services, but also strives to make the world a better place

(וויליאם פורד, יו"ר ומנכ"ל, פורד מוטור קומפני)

בעולם תחרותי, יותר ויותר פירמות מגיעות להכרה כי מובילות חברתית, המתבטאת בהוצאתה לפועל של אסטרטגיה קהילתית, המסונכרנת עם יתר פעילויות הליבה של הפירמה, היא דרך יעילה ליצירת ערך מוסף למותג בעיני הלקוחות, העובדים ושאר מחזיקי העניין, תוך מתן מענה לצורך חברתי אמיתי.

מתרומה קהילתית לאסטרטגיה קהילתית


כיצד נסייע לארגון לתכנן, לנהל ולבצע אסטרטגיה קהילתית?

1. תכנון אסטרטגיה קהילתית לעסקים - תהליך המורכב מאבחון של הפירמה, תוך שימוש בכלי מחקר כמותיים ואיכותיים וכולל בחינת הפעילות הקהילתית הקיימת, ניתוח ערכי המותג, ראיונות עם מנהלי הפירמה ועובדיה, Benchmarking, הצגת חלופות לעולם התוכן החברתי ובחירת חלופה המתאימה לפרויקט דגל קהילתי.

2. בנייה וניהול בשטח של פרויקטי דגל קהילתיים - מינוי מנהל פרויקט ייעודי, רתימה ותיאום של כלל הגורמים בפרויקט - השותפים הקהילתיים והחברתיים, עובדי הפירמה, ספקים, לקוחות וכו', ניהול זמן ותקציב, מדידה והערכה.

3. מיתוג חברתי (Cause Branding) - בניית זהות תאגידית לאסטרטגיה ולפעילות הקהילתית וחיבורה הסינרגטי למותג העסקי.

4. תקשורת שיווקית ופנים ארגונית - הטמעת השפה התקשורתית של הפעילות הקהילתית בתוך הפירמה.

5. ניהול מעורבות והתנדבות עובדים - רתימה והנעה נכונה של מתנדבים היוצרת גיבוש ארגוני בין היחידות השונות בפירמה, תוך הגברת ההזדהות עם מקום העבודה וערכיו ותחושת תרומה אמיתית לקהילה בה פועלים.

6. שותפויות חוצות מגזרים (Cross Sector Partnerships) - תכנון ובנייה של שותפויות חוצות מגזרים: איתור, רתימה, ניהול והערכה של השותפות, עריכת תהליך Due Diligence (בדיקת נאותות) על השותפים השונים.

7. מדידה והערכת פרויקטים - ניהול האיכות בפרויקט, קביעת מדדים להערכת האפקטיביות של הפרויקט, הגדרה של תשומות ותפוקות. שירות זה ניתן בשיתוף חברת Measuring Success מבוסטון, ארה"ב.


לחצו לדוגמאות לעבודות פרויקט דגל של Good Vision

 * אסטרטגיה קהילתית > Strategic Community Investment

פעילות יזומה וממוקדת מצד פירמה, במרחב הקהילתי, המושתתת, בדרך כלל, על שיתוף פעולה חוצה מגזרים. לרוב מתבטאת הפעילות בבניית פרויקט דגל בעל מסר חד וברור הנוגע בצורך חברתי אמיתי, ממנף ומבדל את ערכי המותג, משתף ומניע עובדים וניתן להערכה ומדידה.

 

* שותפויות חוצות מגזרים > Cross-Sector Partnership 

אנשים וארגונים מהמגזר הציבורי, העסקי, והמלכ"רי (מגזר שלישי), המעורבים במיזם משותף לשם השגת יעדים חברתיים, תוך השגת תועלת הדדית ותוך ניצול מיטבי של יתרונם היחסי ומשאביהם.

 

*מחזיקי עניין< Stakeholders 

כל קבוצה או אדם המשפיעים על פעילות הפירמה או מושפעים ממנה, כגון: לקוחות, ספקים, עובדים, גורמי ממשל וכדומה.
להגדלה

אחריות תאגידית והמחאה החברתית, או- האם מה שטוב לציבור, טוב גם לעסק?
המחאה החברתית ששטפה את רחובות ישראל בקיץ האחרון מפנה אצבע מאשימה אל ממשלת ישראל, אך לא פחות מכך, אל התאגידים והחברות הגדולות במשק.
הציבור מצפה היום מהתאגידים לנהוג כלפיו באחריות, בשקיפות ובהוגנות, שהם למעשה ערכי הליבה של האחריות תאגידית.
השאלה הנשאלת, היא האם ניתן לגשר על הפער שבין רצונו של הארגון להגדיל את רווחיו, לבין דרישת הציבור להתנהגות והתנהלות עסקית אחראית?
התשובה היא, כן. בהחלט. אחריות תאגידית היא המקום בו הוגנות ושקיפות מצד התאגיד משמשות מנוף לרכישת אמון הציבור, וכתוצאה מכך לשימור והגדלה של מעגל הלקוחות.
עברי ורבין מסביר על ההזדמנות שטומנת בחובה המחאה החברתית, עבור התאגידים.
צפו בסרטון.