ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

אתיקה

"It's not hard to make decisions when you know what your values are"

רוי דיסני, מפיק ותסריטאי

מדוע יש צורך בתכנית אתיקה אפקטיבית?

בעולם גלובלי מורכב, הולכת וגוברת חשיבותה העסקית של שמירה על התנהגות ערכית כלפי האדם, החברה והסביבה. בניית תוכנית אתיקה אפקטיבית והטמעה של קוד אתי וערכים בפעילות הארגון יובילו לצמצום וניהול סיכונים והגדלת היתרון התחרותי.

כיצד נסייע לארגון בבניית תכנית אתיקה והטמעתה?

  • ליווי בפיתוח קוד אתי התומך ביעדיה העסקיים של הפירמה.
  • פיתוח תכנית הטמעה והדרכה ביישומה.
  • העברת סדנאות למנהלים ולחברי הארגון בנושאי אתיקה וערכים.
  • בניית מערך ארגוני (נציב אתיקה, ועדת אתיקה) להטמעת האתיקה בארגון.
  • בחינה מתמשכת של דילמות אתיות הייחודיות לפעילות הפירמה וקבלת החלטות על בסיס ערכיה.
  • מדידת רמת האתיקה בחברה (סקר עמדות, שימוש במדדי ביצוע, מדידה והערכה).

 דוגמאות לעבודות קוד אתי של Good Vision:

הקוד האתי של חברת פרטנר

הקוד האתי של חברת חוצה ישראל

הקוד האתי של חברת ניאופרם

הקוד האתי של מגדל

הקוד האתי של בנק אגוד

הקוד האתי של חברת טלדור

דוגמאות לתהליכי הטמעת אתיקה של חברת Good Vision:

קפה דילמה - חברת מגדל

קפה דילמה - חברת מגדל - לקריאה נוספת

משחק מחשב אינטראקטיבי - לאומי קארד

משחק סולמות וחבלים - בנק אגוד


*תכנית אתיקה לארגונים>Ethical Program

תכנית אתיקה היא כלי ניהולי חשוב להובלת הפירמה לעבר יעדיה העסקיים. התכנית מורכבת מקוד אתי ובו מכלול של ערכים וכללי התנהגות שנועדו לכוון את חברי הפירמה להתנהגות ראויה. התכנית כוללת פיתוח מודעות להוראות החוק והאתיקה, התאמת תהליכים ונהלים וקיום מנגנוני בקרה, הטמעה אפקטיבית של הקוד ואכיפתו.

* קוד אתי>Code of Conduct

הצהרה רשמית על הערכים ואופן ההתנהלות של חברה עסקית ולעתים גם של ספקיה. הקוד הוא הצהרה על אמות מידה מינימליות בהן מתחייבת החברה לעמוד, ואותן היא מתחייבת לדרוש גם מהקבלנים, קבלי המשנה, הספקים והזכיינים שלה.

* ציות> Compliance

ציות נועד לוודא שהארגון מתנהל בהתאם לחוקים, תקנות והנחיות הרלוונטיים לפעילותו ולעובדיו. מוסדות פיננסיים נדרשים להעסיק קצין ציות.