ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 
אחריות תאגידית כללי סביבה קהילה אתיקה ממשל תאגידי


ראיון עם עברי ורבין על יחסים בין עסקים ועמותות

ראיון עם עברי ורבין על האינטגרציה הגוברת של האחריות החברתית בתוך פעולות הליבה העסקיות, מגמת מיקוד השותפויות הרב מגזריות בנושא תוכן מוגדר, המשפרת גם את הניסיון והידע של העסקים בתחום החברתי וגם מחייבת את העמותות לשפר את המקצועיות שלהן.
http://www.zavit3.co.il/article.asp?id=10895
חזור