ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

מן העתונות - תנו דיווח משולב

תנו דיווח משולב / עברי ורבין

דיווח כספי משולב, אשר יכלול התייחסות גם לנושאים שמעבר למספרים, ישפר את ההבנה האמיתית של מצב החברות.

הדוח המשולב מאפשר לחברות ציבוריות לשקף את מגוון הנושאים שאינם ניתנים להבעה במסגרת הדו"ח הכספי, כגון בעלות על קניין רוחני, ובחינת יכולות החברה להתמודד עם הסיכונים הרגולטורים והסביבתיים. הדוח המשולב מדגיש את המשאב האנושי של הארגון ובוחן האם יש לו כח אדם מוכשר דיו להתמודד עם האתגרים הרלוונטיים, והאם סביבת העבודה הארגונית מספיק יציבה בכדי לאפשר לעובדים להביא לידי ביטוי את יכולותיהם.

דיווח לשם דיווח אינו המטרה. הדוח המשולב הוא אמצעי עבור חברות לקביעת יעדים ויצירת ערך עבור משקיעים בטווח הקצר, הבינוני והארוך. מנהלים שיתבססו על עקרונות מודל הדיווח המשולב ויתנו תשומת לב ניהולית לסוגי ההון שמעבר להון הפיננסי, יוכלו ליצור סביבה לניהול בריא ומאוזן שתשפר את רווחיות החברה ואת צמיחתה לאורך זה.


להגדלה
 
חזור