ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

אחריות תאגידית בשרשרת האספקה

לכל היבט בחברה יש הדגשים שלו בתוך מסגרת האחריות התאגידית. המגמה כיום היא התייחסות ספציפית לכל מחלקה בחברה ובחינת המאמץ והצרכים שלה במסגרת עולם האחריות התאגידית. כך למשל תחום הרכש והאספקה בחברות הוא עולם שלם שיש לבחון כיצד ניתן להשתפר בו. להעמקה נוספת לקרוא את מאמרו של עברי וריבן, מנכ"ל החברה, בנושא. לקריאה  
 
חזור