ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

גודויז'ן שותפה לכנס מעלה הבינ"ל, 29-30.11

כחברה מוכרת הפועלת להעמיק את פעילות האחריות התאגידית של חברות בישראל גודויז'ן גאה להיות שותפה לכנס מעלה הבינ"ל שהתקיים בסוף חודש נובמבר. בכנס שמענו והכרנו את החידושים בתחום והצגנו את פעילותה של גודויז'ן כמו גם המושב המיוחד עבור מנהלי אחריות התאגידית להכרות עם מסגרת הדיווח של הדוח המשולב. יומו השני של הכנס הוקדש לסיורים שונים והצגת פעילות אחריות תאגידית בחברות השונות, גודויז'ן שמחה לעדכן כי גם  חלק מלקוחותיה בחרו לארח במסגרת הסיורים ולחשוף את פעילותן-. תודה לחברות דלתא, אל-על, רשות הטבע והגנים ונת''ע.
להגדלה
 
חזור