ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

מהדקים שיתוף הפעולה עם ארגון ה- IIRC , הדיווח המשול

סיומה של שנת 2017 עמד בסימן הגברת השת"פ עם המועצה העולמית לדיווח משולב (IIRC), המקדמת את פלטפורמת הדיווח הייחודית. גודויז'ן היא החברה הישראלית הראשונה להיות חלק מהפאנל הטכני-מקצועי של המועצה. במסגרת החברות בצוות אנו מבצעים עיון  מקדים בדו"ח טרם פרסומו בכדי לוודא שאכן הוא כתוב בהתאם למסגרת הדיווח וממליצים על נקודות לשיפור בעתיד. בנוסף, נציגת המועצה, הגב' שרה גריי, הגיעה לביקור הכרות ופגישות עם חברות וגופים עסקיים שונים במשק הישראלי, כמו גם מושב חשיפה מיוחד במסגרת כנס מעלה הבינ"ל, מפגש עם הצוות הניהולי-מקצועי של לשכת רואי החשבון ורשות לניירות ערך.
מטרת הדו"ח המשולב (Integrated Reporting) הוא הצגת נכסיה הפיננסים-כלכליים של החברה  כמו גם להציג ולהדגיש הדיווח על קניין רוחני וסביבתי ואת חשיבות המשאב החברתי-אנושי.

מסגרת דיווח זו אמורה ליצור קשר בין סוגי ההון, לשלב את תחום האחריות התאגידית כחלק אינהרנטי מהדיווח הכולל של החברה ולסייע בגיבוש וקביעת יעדים רחבים יותר של יציבות פיננסית ופיתוח בר-קיימא.

להגדלה
 
חזור