ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

אחריות תאגידית- שיתוף הציבור ופרסום הדו"חות

תהליך כתיבת דו"ח אחריות תאגידית עבור חברה הוא תהליך תובעני ואמיץ. 
חברה הבוחרת לכתוב דו"ח מתחייבת לתהליך ארוך בו היא בודקת מנגנונים פנימיים רבים בחברה. 
התוצר הסופי הוא מסמך הבוחן את פעילותה של החברה אך גם צופה פני עתיד- כיצד החברה תמשיך לפעול לשיפור פעילותה בתחום האחריות התאגידית והחברתית.

פרסום הדו"ח המלא הוא אבן דרך משמעותית בכך. חברת טמבור וחברת אוריין, שלשתיהן זוהי הפעם הראשונה בכתיבת הדו"ח, פרסמו בשבוע שעבר באתר החברה את דיווחיהן לשנת 2014.
 חברת גוד ויז'ן גאה לסייע להן בתהליך זה.


לקריאת הדו"חות ניתן ללחוץ על הקישוריות הבאות:

http://www.tambour.co.il/manager/fileman/Uploads/Tambour_20160307LR.PDF

http://www.orian.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/OA151201_4Web-20160221.pdf


 
 
חזור