ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

מבצע אפיקומן

מבצע אפיקומן הינו פרויקט ייחודי ששם לו למטרה לשמח ילדים בסיכון
במתנת חג אישית בפסח 2015


מבצע אפיקומן מזמין כל אחד מהעובדים, לקנות מתנה אישית לילד\ה בהתאם לבחירת הילדים, עד סך של 100 ש"ח. המתנות יאספו במשרדי כל חברה שתחליט להצטרף, ומספר ימים לפני ליל הסדר יחולקו המתנות לילדים. 

מדובר בפלטפורמה המאפשרת חיבור בין עמותות לילדים בסיכון, לבין ארגונים ועובדיהם המעוניינים להיות מעורבים ולקחת אחריות אישית.
לצורך המבצע, הוקם אתר פשוט לתפעול, בו יופיעו שמות הילדים והמתנה שבחרו, כל עובד/ת יוכלו להיכנס ולבחור איזה ילד ברצונו לשמח.


התגייסות הארגון

ü      קמפיין תקשורת פנים ארגונית לגיוס מודעות והנעה לפעולה

ü      לחברה תתאפשר בחירה של עמותה לה יועברו התרומות

ü      התחייבות על מספר ילדים להם ירכשו מתנות (במידת הצורך, השלמה מטעם הארגון)

ü      רכישת המתנה על ידי העובדים והבאתה למשרדים

ü      איסוף כלל המתנות והובלה במועד שנקבע מראש (אירוע חלוקה במידת האפשר)

ילדים בסיכון אינם זוכים לבקש ולהתרגש בקבלת מתנות חדשות עבורם. ייחודיות הפרויקט הינה בחיבור האנושי של הצורך לתת ולבקש. מבצע אפיקומן עונה על צורך זה ומחבר בין עובדים לילדים ומאפשר מעורבות אישית הן של התורם והן של הנתרם.

לפרטים נוספים והתגייסות למצבע אפיקומן nirit@biocatch.com 

http://www.afikoman.org/ 

Facebook מבצע אפיקומןלהגדלה
 
חזור