ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

יום אחריות תאגידית

בתאריך 10.6.14 יושק יום אחריות חברתית בעסקים. במסגרת היום יתקיים אירוע פתיחה, בהשתתפות בכירי ונציגי החברות, בו יוצגו תוצאות דירוג מעלה 2014 וכן יוענק אות הגיוון בתעסוקה על שם דב לאוטמן. כדי להגביר את המודעות לנושא ברמה לאומית, היום ילווה בקמפיין תקשורתי רחב אשר יכלול עיתונות, רדיו ושת"פ עם אתר אינטרנט מוביל.
להגדלה
 
חזור